Ökad trygghet

När vi handlar på internet finns det en hel del fallgropar och fällor man kan trampa i. I vilket fall är detta en bild som allt för ofta målas upp i olika sammanhang. När e-handel och betalningssystem var nya, kom de med en rad missar och problem som i förlängningen innebar stora problem för de som ville bedriva hederlig och korrekt e-handel samt för konsumenter vilka önskade köpa varor de annars inte kunde få tag i på ett bra och enkelt sätt.

Nu har åren gått och e-handeln  har kommit att stå för en stor del av detaljhandelns totala omsättning, med sina 31 miljarder kronor vilket var den senast uppskattade omsättningen för denna sektor. Frågan är då hur man skall öka tryggheten i samband med beställningar av varor via internet, och hur man skall kommunicera till konsumenterna så att dessa känner förtroende och vågar beställa.

Det finns en stor grupp personer som idag inte har några som helst problem med att handla saker och ting via internet. Dessutom har det kommit en stor förbättring vad gäller såväl internetsäkerhet som betalningsformer vilka garanterar att du som kund har så lite som möjligt att rädas när du handlar över internet. I en undersökning från 2011 försökte man reda ut vad det är som gör att vi känner och trygga i vår konsumtion, och bilden som trädde fram var ganska lätt att ta till sig.

I första hand är det igenkänningen som avgör huruvida vi känner oss säkra eller ej vid beställning av varor. Ett känt varumärke eller företag har stor inverkan, vilket styrks av att 57 procent av de tillfrågade uppgav detta som ett av de tre viktigaste faktorerna. På andra plats kom frågan om kontaktuppgifter. När man handlar via en hemsida som inte har tillräckliga kontaktuppgifter är det svårt att känna att det är ett ömsesidigt utbyte. Man kommunicerar med en ”info-mail” men har ingen person eller adress att gå till ifall någonting inte skulle fungera som det är tänkt. 33 procent uppgav detta som en av de viktigaste sakerna för att känna sig trygg med sina inköp.

Nästa i ordningen, med 27 procent av svaren, handlar om att man vill ha tillgång till flera olika betalningsalternativ. Det räcker inte med ett bankgironummer var man skall sätta in pengarna med ordernumret som OCR. Detta var fallet tidigare i internethistorien, men är idag någonting som gör att många väljer en annan leverantör. Att det finns symboler från klarna eller kreditkorts-företag är på samma placering och gör att konsumenterna känner att det är en seriös verksamhet man har med att göra. För att locka så mycket kunder som möjligt till sin e-handel bör man fundera på ifall man lever upp till de olika faktorer som kunderna uppger som viktigast när de skall handla någonting via internet. Kanske går det att förbättra sin verksamhet med små billiga medel?